CN
EN

基础设施

基础设施
  
          道路
:已建园区大道和港区大道,对外连接238省道。

          供电:建有11万伏变电所,供电线路完善,可提供充足的电力保障。

          供水:全市统一区域供水。

          燃气站:开通了管道燃气。规划建设二座日处理5000吨的污水处。

          污水处理:其中一座在建,一座待建。

          热电联产:建有三台75吨高温高压锅炉。